Welkom

Beste zwemmers,

Ook wij volgen de actualiteit en nemen maatregelen in verband met het coronavirus.

Ingevolge de sluiting van het zwembad, voorlopig reeds tot 3 april, zien wij ons verplicht de lessenreeks die zou starten op 22 maart bij te sturen.

Wij willen de huidige inschrijvingen en de inschrijvingsgelden, verschuiven naar de reeks die start in september.

Van zodra het zwembad opnieuw geopend wordt, en dat tot 31 mei, plannen we om op onze gewone uren (zondag van 12u00 tot 12u40 en van 12u45 tot 13u25) terug een aantal zwemlessen te organiseren die afzonderlijk verrekend zullen worden aan 5,50€ per les voor leden van de Gezinsbond en 7,50€ voor niet leden.

Dit zullen we communiceren van zodra we er duidelijke informatie over hebben.

Indien u beslist om niet meer deel te nemen aan de zwemlessen in september zal op uw eenvoudig verzoek het inschrijvingsgeld worden terugbetaald. In dat geval verliest u wel uw plaats en wordt deze ingevuld door personen op de wachtlijst.

Wij verontschuldigen ons voor het ongemak en rekenen op uw begrip.

Indien je hieromtrent nog vragen zou hebben, mag je me steeds hierover mailen.

Jeroen

 

 

Zwembaondjes Mortsel
Zwembad Den Bessem

Zwembondjes Mortsel werd in september 2018 opgericht vanuit de Gezinsbond Mortsel. Met ondersteuning van Gezinssport Vlaanderen bieden we groepslessen aan met gediplomeerde lesgevers, in kleine groepjes en aangepast aan het niveau en de leeftijd van het kind. Sinds dit jaar bieden we ook een lessenreeks voor volwassenen aan, gericht op het intensief verbeteren van techniek.

Jaarlijks organiseren we 3 lessenreeksen van 10 weken, telkens op zondag van 12u00 tot 13u30 (2 lessen van 40 minuten). Op deze pagina’s kan je alle praktische informatie over onze club terugvinden.

We zijn bijzonder trots op onze erkenning door Gezinssport Vlaanderen als Top Zwemclub. Anderhalf jaar na de opstart zitten we al in de hoogst mogelijke categorie van erkenning, op basis van de kwaliteit van onze lessen, lesgevers en redders. Week na week leren we meer dan 100 kinderen op een veilige en aangename manier zwemmen.